Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent som opphavsmannen til nynorsk. Skal man ta mål av seg til å beherske nynorsk og å få gode karakterer i dette faget må man også lære seg noe om bakgrunnen og historien til dette målføret. Basiskunnskap om Ivar Aasen vil være viktig for å kunne besvare oppgaver i nynorsk. Det er også et populært tema for stiler på nynorsk. Jeg anbefaler derfor sterkt å lese den korte biografien om Ivar Aasen fra Wikipedia, som du finner nedenfor Youtube-snutten.

Ivar Aasen har satt tydelige spor etter seg og han har blitt æret for dette. Ikke bare med et minnesmerke, men med et helt tun; Ivar Aasen-tunet. Se presentasjonen på Youtube.